DISCLAIMER

PAVILJOEN DE LEINE

 

 

 

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie is door Paviljoen De Leine met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Paviljoen De Leine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Paviljoen De Leine alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Paviljoen De Leine niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Paviljoen De Leine worden onderhouden zijn enkel en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Paviljoen De Leine uiterst zorgvuldig is tav. de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Paviljoen De Leine worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Paviljoen De Leine .

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Paviljoen De Leine – Kropswolde

Translate »